Depio s.r.o.
Osiková 1665/25a
370 08 České Budějovice

Tel./Fax: 387 735 275
Mobil: 608 556 755
E-mail: info@depio.cz
Zaměření činností firmy Depio

Developerská činnost - zde se jedná o zajišťování celého souhrnu prací souvisejících s přípravou, realizací a provozem developerského (rozvojového) projektu. Je to zajišťování marketingového průzkumu s vytypováním vhodné lokality, poskytnutí právního servisu, řešení vhodného financování projektu, zajištění úplné projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, zajištění řízení výstavby s kontrolou nákladů a časového harmonogramu, činnost realitního makléře a zajištění provozu či cíle developerského projektu.