Depio s.r.o.
Osiková 1665/25a
370 08 České Budějovice

Tel./Fax: 387 735 275
Mobil: 608 556 755
E-mail: info@depio.cz
Zaměření činností firmy Depio

Kompletní stavební činnosti včetně všech souvisejících řemesel - jsme schopni zrealizovat Vaší stavbu od jejího vytyčení až po její kolaudaci. Součinností vlastní stavební výroby s osvědčenými subdodavatelskými subjekty v daném oboru docilujeme kvalitní a rychlé realizace. Zaměřujeme se především na poskytování kvalitní a svědomitě odvedené práce, která má cíl v maximálním uspokojení požadavků zákazníků.

Stavební inženýring v celé oblasti pozemního stavitelství - svým klientům zajistíme vyřízení územního rozhodnutí čí stavebního povolení a dalších činností spojených se správním řízením ve věci stavby, zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, dále TDI - technický dozor investora, zajistíme přípravu stavby ke kolaudaci a její provedení, taktéž provádíme stavební rozpočty a kalkulace staveb.